10 Tips Menjadi Guru Ideal

Menjadi guru ideal adalah dambaan bagi semua Pendidik. Tentu, guru yang baik adalah guru yang senantiasa mengupayakan agar kualifikasi dan peningkatan diri terus meningkat. Nah, berikut disajikan 10 tips menjadi guru ideal. 1. Menguasai Materi Pelajaran Secara Mendalam Penguasan materi menjadi modal awal menjadi guru ideal. Dengan menguasai materi kepercayaan diri terbangun dengan baik, tidak Read More…