KURIKULUM

SEKOLAH INSAN MANDIRI melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku di bawah Kementrian Pendidikan & Kebudayaan. Kurikulum khas Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), sehingga menjadi kekuatan tambahan yang akan menguatkan peserta didik pada sisi keagamaan dan pembentukan karakter.

Kegiatan Pembiasaan Sebagai Penunjang Kurikulum

 1. Keagamaan yaitu sholat Wajib lima waktu berjama’ah di Masjid, shalat Dhuha, Shalat Tahajud, Puasa Senin Kami & Puasa sunnah lainnya, Dzikir pagi dan sore, Malam Bina Iman & Taqwa, Muroja’ah Pagi.
 2. Ekstar Kurikuler yaitu Pramuka, Paduan suara / Nasyid , Teater, Melukis, Mading, Renang, Futsal, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Basket, Catur, Science Club, English Club, Dokter Kecil.

Konsep Pembelajaran di Sekolah

Konsep pembelajaran di sekolah dengan menggunakan sistem pendidikan dan kebudayaan diintegrasikan dengan konsep pesantren. Pembelajaran berlangsung selama 6 tahun.

Pembelajaran di sekolah dimulai jam 06.30 sampai jam 14.00 dengan dikurangi istirahat shalat dhuha (09.30 – 10.00), waktu shalat dhuhur, dan makan siang. Contoh Jadwal Pelajaran terlampir.

KURIKULUM Khusus SMPIT

Program ini diarahkan untuk memenuhi 2 standar yang ditetapkan:

 1. Standar Nasional
 • Menghasilkan lulusan untuk dapat masuk di SMA-SMA unggulan di Jakarta dan luar Jakarta.
 1. Standar Khas Sekolah Islam Terpadu
 • Standar yang akan dituju adalah terbentuknya lulusan yang:
 • Memiliki Aqidah yang lurus
 • Melakukan ibadah yang benar
 • Berkepribadian matang dan berakhlaq mulia
 • Menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan nafsunya
 • Memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al Quran dengan baik
 • Memiliki wawasan yang luas
 • Memiliki keterampilan hidup